B1

Nhập kho TQ
đánh mã bao

B2

Vận chuyển về VN

B3

Nhập kho VN
Kiểm đếm

B4

Giao hàng
thanh toán cước

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

CHÚNG TÔI NHANH CHÓNG VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Hotline

0818 323 111

Giờ hoạt động

07:30 - 17:30